Membership Committee

Mr. Amit Paranjape
Ms. Anu Aga-Chairperson
Mr. Iqbal Chaney
Mr. Mukesh Malhotra
Dr. Narendra Jadhav
Dr. Padmini Sundaram
Mr. Prabhakar Karandikar
Dr. Phiroz Poonawala
Mr. Suresh Pingale - Convenor
Mr. Saif Dhorajiwala
Dr. S.B.Mujumdar
Dr. Vijay Bhatkar

Finance Committee

Dr. Vijay Kelkar - Chairperson
Mr. Arpit Agarwal - Convenor
Dr. Abhay Firodia
Mr. Atul Kirloskar
Mr. Baba Kalyani
Dr. Naushad Forbes
Mr. Pratap Pawar
Mr. Ravi Pandit
Mr. Satish Mehta
Mr. Mohan Bhandari
Mr. Shailesh Mehta

Infrastructure Committee

Mr. Arun Firodia - Chairperson
Mr. Anil Supanekar - Convenor
Mr. Ajit Nimbalkar
Prof. Christopher Benninger
Mr. Satish Magar
Mr. Girish Kelkar
Ms. Falguni Gokhale
Mr. H R Gaikwad
Ms. Lisa Pingale
Mr. Pramod Chaudhari
Mr. Pratap G Pawar

Programmes Committee

Prof. Amitav Mallik - Chairperson
Ms. Lisa Pingale
Air Marshal Bhushan Gokhale
Mr. Chetan Tolia
Dr. Deepak Shikarpur - Convenor
Ms. Falguni Gokhale
Mr. Jabbar Patel
Dr. Latika Padgaonkar
Mr. Prashant Girbane
Mr. Sushil Borde
Ms. Swati Raje