पुणे संवाद – ‘नेहरू विचार मंथन’ या विषयावर व्याख्यान

स्थळ: काळे हॉल, गोखले इन्स्टिटयूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स

समन्वयक: स्वाती राजे, लेखिका, सदस्य पुणे इंटरनॅशनल सेंटर, अध्यक्ष भाषा फाऊंडेशन