‘पुणे संवाद’ – “लष्करी सज्जतेत अवकाश तंत्रज्ञानाची भूमिका” या विषयावर चर्चा.

Speaker

सुरेश नाईक, माजी समूह संचालक, ISRO; विद्यमान अध्यक्ष, इंटरनॅशनल स्पेस सोसायटी | समन्वयक: स्वाती राजे, लेखिका सदस्य, पुणे इंटरनॅशनल सेंटर; अध्यक्ष, भाषा फाउंडेशन-पुणे

Chairperson

लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विनायक पाटणकर, माजी जी. ओ. सी-इन-सी, १५ कॉर्प्स, श्रीनगर विश्वस्त, पुणे इंटरनॅशनल सेंटर

30/06/2022

सायंकाळी ६.०० ते ७.१५