“पुण्याचं पाणी कुठे मुरतंय?”

Speaker

वक्ते: प्रा. विजय परांजप्ये, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ
संवादक: जलतज्ज्ञ विनोद बोधनकर

Chairperson

अध्यक्ष: श्री. एस. चोक्कलिंगम (IAS) महासंचालक, यशदा, पुणे

07/05/2022

11.00 am

Past Events