‘पुणे संवाद’ – महाराष्ट्रातील सत्तांतर: शोध आणि बोध