Book Launch of ‘हिरो’ची यशोगाथा | चार बंधूंचा उद्योग विश्वातील प्रेरणादायी प्रवास